Likwidujemy Fundację! Ogłoszenie.

Likwidatorzy Fundacji NATURALNIE DLA ZDROWIA z siedzibą w Toruniu o numerze KRS 0000654242 (dalej: Fundacja) informują, że uchwałą nr 1/2019 z dnia 18.10.2019 r. Zgromadzenie Fundatorów Fundacji podjęło decyzję o rozwiązaniu Fundacji. Likwidatorkami Fundacji zostały ustanowione Beata Machałowska i Renata Wypij, do których należy zgłaszać roszczenia wobec likwidującej się organizacji (dane kontaktowe: gro.einlarutan|tkatnok#gro.einlarutan|tkatnok). Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.11.2019 r. Po upływie tego terminu nastąpi zakończenie bytu prawnego organizacji.

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

Jeśli nie podaję źródła wszystkie teksty oraz zdjęcia na tej stronie są mojego autorstwa. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione!